Algemene voorwaarden 2021 JWRoutes & Support-lidmaatschap. Hierna te noemen JWRoutes

Algemene voorwaarden lidmaatschap

1 Wat houdt het abonnement van de JWRoutes in?

Het JWRoutes support-abonnement is persoonsgebonden en is gekoppeld aan het chassisnummer (VIN) – en het kenteken van de auto. Het geeft een lid toegang tot JWRoutes producten en diensten zoals informatie, advies en ondersteuning.

Welke diensten biedt JWRoutes?

  1. informatie waarover JWRoutes beschikt en het reizen per eigen auto of motorfiets over de wereld vergemakkelijken;
  2. het kunnen downloaden van routes die door JWRoutes zijn uitgezet en gereden;
  3. persoonlijke ondersteuning op afstand door middel van e-mail, telefoon en chat;
  4. verzorgen van aanvullende diensten en services zoals verzekeringen, verscheping, begeleiding, vergunningen, koeriersdiensten.

ad 1

JWRoutes verzamelt informatie over het reizen per auto of motorfiets over de hele wereld. Dit kan informatie zijn over grensovergangen, vergunningen, oversteken per ferry, verschepingsmogelijkheden, noodzakelijke verzekeringen, haalbaarheid van routes, veiligheid, regelgeving etc. Deze informatie wordt voor de abonnementhouder op de website www.jwroutes.com ter beschikking gesteld

ad 2

JWRoutes publiceert gereden routes op de website. Deze routes zijn beschikbaar voor abonnementhouder. Deze routes kunnen onbeperkt gedownload worden. De download bestaat uit een bestand met gps coordinaten in het bestandsformaat KML.

ad 3

De abonnementhouder heeft het recht om tijdens zijn/haar reis contact op te nemen met JWRoutes indien deze hulp of ondersteuning nodig heeft tijdens haar reis. JWRoutes is al dan niet via een extern call centre 24/7 bereikbaar. JWRoutes ondersteund, geeft advies en regelt. Bij een contactmoment dient de abonnementhouder een geldig ledennummer te hebben, alsmede hetzelfde chassisnummer en kenteken dat bij JWRoutes bekend is.
Kosten voor de contacten tussen abonnementhouder en JWRoutes zijn in het abonnement begrepen, kosten voor extra werkzaamheden zoals het regelen van repatriëring, het sturen van onderdelen, boeken van vliegtickets, hotels, huurauto’s etc. worden na voorafgaande goedkeuring door de abonnementhouder doorbelast en dienen voor het afnemen van de dienst betaald te worden aan JWRoutes.

U mag van ons verwachten dat wij er alles aan doen te helpen en te ondersteunen. Wij kunnen niet garanderen dat wij u altijd direct kunnen helpen of zaken kunnen oplossen. Ook als wij u met een noodoplossing helpen, kunnen wij niet garanderen dat daarmee uw probleem is opgelost of dat er geen andere problemen optreden.

ad 4

Deze diensten worden tegen extra betaling aangeboden. Ter goedkeuring wordt er eerst een offerte opgesteld.

Verenigingen, clubs of andere vormen van rechtspersonen kunnen een groepsabonnement afsluiten. De prijs van een groepsabonnement is afhankelijk van de grootte van de groep mensen die hier gebruik van wensen te maken. Raadpleeg hiervoor JWRoutes.com.

2 Wie kan lid worden van de JWRoutes?

  • Iedereen die ouder is dan 18 jaar
  • groepen, club of rechtspersonen

3 Hoe worden leden geregistreerd?

Ieder lid krijgt een ledennummer. Dit nummer is gekoppeld aan het chassisnummer (VIN) van de auto – en het kenteken. Wanneer er een contactmoment plaatsvindt dient de abonnementhouder een geldig ledenummer, alsmede het chassisnummer (VIN) van de geregistreerde auto – en het kenteken te kunnen overleggen.

5 Commercieel gebruik.

Commercieel gebruik van de diensten van JWRoutes is niet toegestaan.

5 van wanneer tot wanneer loopt het abonnement?

Het abonnement loopt 12 maanden. Met uitzondering van de onderstaande gevallen dat:

• een abonnementhouder aanvullende Services afneemt die worden genoten tot na de periode van 12 maanden na het aangaan van het abonnement. Im dat geval wordt het abonnement (telkens) verlengd op de dag van het afsluiten van deze aanvullende Services tot een jaar daaropvolgend.

Het abonnement wordt na afloop van de (afwijkende/verlengde) abonnementsperiode automatisch met 12 maanden verlengd.

6 Betaling contributie

• De jaarlijkse contributie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd.

• Er kan per automatische incasso of via periodieke creditcardbetaling worden betaald.

7 Hoogte contributie

De hoogte van de contributie wordt bekendgemaakt via JWRoutes.com.

8 Wijziging tarieven en voorwaarden

De hoogte van het abonnementsgeld en/of voorwaarden van het JWRoutes abonnement kunnen 1 keer per kalenderjaar worden gewijzigd. Wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voor de wijzigingsdatum gepubliceerd op JWRoutes.com. De contributie kan tussentijds worden gewijzigd in verband met wijzigingen van belastingen en heffingen die de JWRoutes krachtens wet of regelgeving verplicht of bevoegd is in rekening te brengen. Dit kan de JWRoutes doen met onmiddellijke ingang van de inwerkingtreding van deze wet of regelgeving en zonder publicatie.

9 Hoe kan het abonnement worden opgezegd?

Het lidmaatschap dient via de website www.jwroutes.com te worden opgezegd.

10 wanneer kan het abonnement worden opgezegd?

Een abonneehouder kan opzeggen met een opzegtermijn van een maand tenzij er sprake is van een van de onderstaande situaties:

• als het eerste abonnementsjaar nog niet is geëindigd, kan met een opzegtermijn van een maand pas opgezegd worden tegen het einde van dit eerste abonnementsjaar;

• als een abonnementsjaar een looptijd heeft van langer dan een jaar kan met een opzegtermijn van een maand pas opgezegd worden tegen het einde van deze langere looptijd;

• als een abonnementsjaar is verlengd omdat er een aanvullende Services zijn afgesloten kan met een opzegtermijn van een maand pas opgezegd worden tegen het einde van dit verlengde abonnementsjaar.

11 Wat gebeurt er nadat het abonnementsjaar is opgezegd?

• JWRoutes stuurt een digitale bevestiging van de opzegging.

12 Wat gebeurt er als de JWRoutes het abonnement beëindigt?

  • De JWRoutes brengt de abonnementhouder schriftelijk op de hoogte van de beëindiging van het abonnement onder opgave van reden en met vermelding van de datum van beëindiging.

• Het restant van de betaalde contributie over het lopende lidmaatschapsjaar betaalt JWRoutes in dat geval per rato terug.

13 Hoe gaat JWRoutes met persoonlijke gegevens om?

Ten behoeve van haar dienstverlening legt JWRoutes gegevens vast wanneer een abonnement wordt afgesloten, diensten en/of producten worden afgenomen of anderszins contact is met JWRoutes. JWRoutes gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van rechten op grond van het abonnement, de uitvoering van aanvullende serviceovereenkomsten indien deze met u zijn gesloten, voor de ontwikkeling van producten en diensten, voor interne analyse en marktonderzoek en om abonnementhouders / bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden.

Wanneer de abonnementhouder de toestemming voor het ontvangen van commerciële informatie per e-mail wil intrekken, kan de abonnementhouder zich afmelden via de afmeldlink in het betreffende bericht.

14 Onze statutaire en bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens

JWRoutes BV io

Statutair gevestigd:

Deltazijde 14-s

1261ZM Blaricum

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: ___________